Formularz kontaktowy

Prosimy uzupełnić poniższe dane

Administratorem Danych Osobowych jest Mega Travel sp. z o.o, 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 7. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością  gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Mega Travel, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego
  • na podstawie zgody-wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez klienta zgody.